Tag: đảng viên

Đảng bộ xã Nga Thạch gắn việc thực hiện Chỉ thị...

0
Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa, vai trò quan trọng...

Huyện ủy Nga Sơn chú trọng công tác kiểm tra, giám...

0
Bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra...

Huyện Nga Sơn quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng...

0
Trong những năm qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức luôn được Ban Thường vụ Huyện ủy Nga...

Đảng bộ huyện Nga Sơn: Quan tâm công tác phát triển...

0
Những năm qua, huyện Nga Sơn đã triển khai nhiều giải pháp nhằm kiện toàn, củng cố hệ thống chính trị vùng giáo, trong...

Huyện Nga Sơn kết nạp 223 đảng viên mới

0
Để thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, ngay từ đầu năm, Huyện ủy Nga Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ...

Huyện Nga Sơn kết nạp mới 181 đảng viên

0
Để thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, ngay từ đầu năm, Huyện ủy Nga Sơn chỉ đạo các tổ chức cơ...

Nga An học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong...

0
Theo giới thiệu của anh Mai Đức Bình - Phó ban Tuyên giáo Huyện ủy Nga Sơn, chúng tôi về Nga An trong tiết...

Đại hội Đảng bộ xã Nga Thạch lần thứ XXIII, nhiệm...

0
Ngày 20/3, Đảng bộ xã Nga Thạch huyện Nga Sơn đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 23, nhiệm kỳ 2015- 2020....