Tag: đảng viên

Lan tỏa điển hình học và làm theo Bác ở Nga...

0
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thời gian qua, các...

Nga Sơn đẩy mạnh công tác tạo nguồn phát triển đảng...

0
Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, các cấp ủy đảng trên địa bàn huyện Nga Sơn đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo...

Đảng bộ xã Nga Liên phát huy vai trò tiên phong,...

0
(Baothanhhoa.vn) - Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, nhiều năm qua, cán bộ, đảng viên xã Nga Liên (Nga Sơn) luôn đi đầu...

Nga Sơn xây dựng Đảng mạnh từ cơ sở

0
(Baothanhhoa.vn) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh. Đảng mạnh là do chi bộ...

Đảng bộ xã Nga Thạch gắn việc thực hiện Chỉ thị...

0
Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa, vai trò quan trọng...

Huyện ủy Nga Sơn chú trọng công tác kiểm tra, giám...

0
Bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra...

Huyện Nga Sơn quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng...

0
Trong những năm qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức luôn được Ban Thường vụ Huyện ủy Nga...

Đảng bộ huyện Nga Sơn: Quan tâm công tác phát triển...

0
Những năm qua, huyện Nga Sơn đã triển khai nhiều giải pháp nhằm kiện toàn, củng cố hệ thống chính trị vùng giáo, trong...

Huyện Nga Sơn kết nạp 223 đảng viên mới

0
Để thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, ngay từ đầu năm, Huyện ủy Nga Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ...

Huyện Nga Sơn kết nạp mới 181 đảng viên

0
Để thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, ngay từ đầu năm, Huyện ủy Nga Sơn chỉ đạo các tổ chức cơ...