Tag: đảng bộ

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nga Sơn lần thứ...

0
Trong các ngày 13, 14 và 15 – 5, Đảng bộ huyện Nga Sơn long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ...

Khai thác tiềm năng lợi thế, huyện Nga Sơn đẩy mạnh...

0
Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp có hiệu quả của các ban, ngành...

Bài học từ đại hội các Đảng bộ điểm của tỉnh

0
4 huyện, thành phố gồm Nga Sơn, Ngọc Lặc, Như Thanh và T.P Thanh Hóa được Tỉnh ủy chọn Đại hội Đảng bộ điểm...

Nga Sơn đại hội Đảng bộ điểm

0
Đảng bộ Chi cục thuế Nga Sơn vừa tổ chức đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đây là đơn vị...