Tag: dân quân cơ đông

Hội thao Trung đội Dân quân cơ động huyện Nga Sơn...

0
Nhằm đánh giá kết quả huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của các trung đội dân quân cơ động xã, thị trấn, trên cơ...