Tag: dân cư

Khai thác đá thế này còn đâu di tích lịch sử...

0
Không chỉ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sự an toàn và cuộc sống của người dân 2 xã Nga Điền (huyện...

Huyện Nga Sơn: 195/234 khu dân cư đạt tiêu chuẩn khu...

0
Phát huy truyền thống hiếu học, huyện Nga Sơn không ngừng đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng khu dân cư, dòng họ,...

Huyện Nga Sơn đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết...

0
Bám sát kế hoạch, hướng dẫn của ban chỉ đạo Trung ương, của tỉnh về việc triển khai thực hiện phong trào toàn dân...

Xây dựng đời sống văn hoá cơ sở: Những điểm sáng

0
Thời gian qua phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) trên địa bàn Thanh Hóa tiếp tục phát...