Tag: đa lộc

Nâng cao hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật cho...

0
Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL) là cầu nối đưa kiến thức pháp luật lan tỏa vào cuộc sống của người...