Tag: đa khoa nga sơn

Bệnh viện Đa khoa Nga Sơn: Mô hình bệnh viện Xanh...

0
Những năm qua, Bệnh viện Đa khoa Nga Sơn (Thanh Hóa) đã thực hiện tốt nhiệm vụ khám chữa bệnh cho nhân dân, xây...