Tag: cựu binh

Xã Nga Lĩnh: 29 trang trại và gia trại do cựu...

0
Những năm qua, phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng được cán bộ, hội viên...