Tag: cường phát

Nga Sơn, Thanh Hóa sắp đấu giá 18 lô đất ở,...

0
Công ty Đấu giá Hợp danh Cường Phát sẽ tiến hành đấu giá quyền sử dụng đất của UBND huyện Nga Sơn vào ngày...