Tag: cự chiến binh

Hỗ trợ “Nhà nghĩa tình cựu chiến binh” cho gia đình...

0
Hội Cựu chiến binh huyện Nga Sơn vừa phối hợp với Hội Cựu chiến binh xã Nga An, tổ chức Lễ khánh thành “Nhà...