Tag: công tác tiêm phòng

Nga Sơn tổ chức hội nghị triển khai công tác tiêm...

0
Chiều ngày 5/3/2019, UBND huyện Nga Sơn tổ chức hội nghị triển khai công tác tiêm phòng đợt 1/2019. Đồng chí Thịnh Văn Huyên-...