Tag: công tác đoàn

Nga Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đoàn...

0
Ngày 23 tháng 9 năm 2019, Liên ngành Đoàn Huyện Đoàn – Phòng GD&ĐT – Hội CTĐ huyện Nga Sơn phối hợp tổ chức...

Nga Sơn phối hợp tổ chức tập huấn nghiệp vụ công...

0
Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn- Đội nhằm tiếp tục nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn, Đội...