Tag: cơ sở hạ tầng

“Bức tranh” Nga Sơn sau gần 10 năm đổi mới

0
Sau gần 10 năm, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, diện mạo Nga...