Tag: cơ động

Trung đội dân quân cơ động xã Nga Thạch tổng duyệt...

0
Sáng ngày 15-8-2022 Ban Tổ chức Hội thao huyện tổ chức Chương trình tổng duyệt Trung đội dân quân cơ động xã Nga Thạch...