Home Tags Chuyển đổi nông nghiệp

Tag: chuyển đổi nông nghiệp

Huyện Nga Sơn chuyển đổi 113 ha lúa kém hiệu quả...

Trong 6 tháng đầu năm 2019, huyện Nga Sơn giảm 113 ha lúa kém hiệu quả để chuyển sang các cây...

Chuyển đổi đất cói kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy...

Như nhiều địa phương ven biển của huyện Nga Sơn, trồng trọt ở xã Nga Tân hàng trăm năm qua chủ yếu...