Home Tags Chuẩn quốc gia

Tag: chuẩn quốc gia

Trường tiểu học Nga Hải đón bằng công nhận trường chuẩn...

0
Những năm 1936-1939 xã Nga Hải có 2 thôn là Cầu Hải và Bái Nại, nên được mở 2 trường và tồn tại trong 5 năm. Mỗi...

Huyện Nga Sơn với phong trào xây dựng trường chuẩn quốc...

0
Nhiều năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền và ngành giáo dục huyện Nga Sơn đã tập trung mọi nguồn lực xây dựng...