Tag: chuẩn nông thôn mới

Huyện Nga Sơn phấn đấu cuối năm thêm 6 xã cán...

0
Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) đến nay trên địa bàn huyện Nga Sơn (Thanh Hóa)...

Xã Nga Trung, huyện Nga Sơn đón bằng công nhận xã...

0
Sáng ngày 14/5, xã Nga Trung, huyện Nga Sơn đã tổ chức lễ đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm...

Công nhận xã Nga Lĩnh đạt chuẩn nông thôn mới

0
Sáng 2 – 2, xã Nga Lĩnh (Nga Sơn) đã tổ chức lễ công bố đạt chuẩn nông thôn mới và đón Bằng công...

Xã Nga Mỹ công bố đạt chuẩn nông thôn mới

0
Sáng 17-1, xã Nga Mỹ (Nga Sơn) tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Nhà văn hóa Làng Đậu Nguyên...