Tag: chợ viềng

Vui như đi chợ Tết ở quê

0
Dòng người từ thành thị đổ về quê ngày Tết. Ai cũng muốn đi chợ. Ở chợ người dân được gặp nhau sau một...