Tag: chợ thị trấn

Hiệu quả bước đầu từ chuyển đổi mô hình quản lý...

0
Toàn huyện Nga Sơn hiện có 12 chợ nông thôn, đa phần có nhu cầu hiện đại hóa và chuyển đổi mô hình quản...