Tag: chợ mới

Thanh Hóa: Tiểu thương chờ đợi chợ huyện Nga Sơn hoạt...

0
Chợ huyện Nga Sơn, Thanh Hóa đã chính thức khánh thành, là niềm vui của tiểu thương buôn bán tại khu chợ bởi nó...