Tag: chiến thắng

Toàn cảnh cuộc Cách mạng tháng Tám lịch sử

0
Thắng lợi Cách mạng tháng Tám năm 1945 không chỉ mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam, mà còn là...