Tag: chỉ thị

Huyện ủy Nga Sơn sơ kết việc thực hiện Chỉ thị...

0
Kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ lần đầu về thăm Thanh Hóa, ngày 17/2, Huyện ủy Nga Sơn đã tổ chức Hội nghị...