Tag: chăn nuôi

Người tạo sức bật cho nông dân

0
“Ở cương vị là Chủ tịch hội mà mình không mạnh dạn làm mô hình phát triển kinh tế trước thì bà con sao...

Không né tránh trước bức xúc của nhân dân

0
Ông Mai Sỹ Diến (SN 1963), quê quán xã Nga Hải, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, là Tỉnh ủy viên, Phó Ban Tổ...

Huyện Nga Sơn: 479 hộ chăn nuôi sử dụng đệm lót...

0
Nhằm cải tạo môi trường trong chăn nuôi, giúp nông dân giảm bớt chi phí sản xuất, năm 2013, Hội Nông dân, Hội Làm...