Tag: cây xanh

Huyện Nga Sơn làm tốt công tác quản lý cây xanh...

0
Để giảm nỗi lo cây đổ, cành gãy và giảm thiệt hại cho hệ thống cây xanh trong mùa mưa, bão, hạn chế...