Tag: cây vụ đông

Vụ đông và quá trình chuyển từ “lượng” sang “chất”

0
Để bảo đảm giá trị kinh tế của cây trồng vụ đông, tỉnh ta đã có những cơ chế, chính sách và những giải...