Tag: cầu bình an

Lễ cầu an đầu năm tại chùa Đống Cao – Thanh...

0
Người Việt Nam thường quan niệm, một năm khởi đầu bằng một tháng, một tháng khởi đầu bằng một ngày, kể từ ngày...