Tag: canh tác

Huyện Nga Sơn có 276 ha cây trồng vụ đông được...

0
Thông tin từ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Nga Sơn, cho biết, tính đến cuối tháng 10-2018, các HTX...

Huyện Nga Sơn tích tụ được 446,5 ha đất sản xuất...

0
Những năm qua, huyện Nga Sơn đã đẩy mạnh công tác dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất để sản xuất tập trung...

Nga Sơn nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp

0
Huyện Nga Sơn đang tích cực chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mở rộng quy mô sản xuất, xây dựng...

Thanh Hóa: Nga Sơn phát triển sản xuất vụ đông theo...

0
Những năm gần đây, huyện Nga Sơn đã đẩy mạnh công tác quy hoạch, dồn điền đổi thửa, khuyến khích nông dân, các thành...

Tích tụ đất đai, phát triển cây trồng giá trị kinh...

0
Xóa bỏ sự manh mún, nhỏ lẻ để xác lập những vùng chuyên canh cây trồng hàng hóa đã trở thành phong trào sâu...