Tag: cánh đồng cói

Album ảnh cánh đồng cói Nga Sơn

0
Bạn Phạm Hải một người con Nga Sơn, có gửi lên NgaSon.Biz bộ ảnh cánh đồng cói Nga Sơn. Bộ ảnh khắc họa rõ nét...