Tag: căn cước

Công an huyện Nga Sơn về cơ sở cấp trả thẻ...

0
Với mục tiêu phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu chính đáng của nhân dân, thời gian qua CBCS Đội Cảnh sát quản...