Tag: cán bộ đoàn

BTV Huyện đoàn Nga Sơn phối hợp tổ chức lớp tập...

0
Sáng ngày 23/8/2019 BTV Huyện đoàn Nga Sơn phối hợp với Trung tâm Hướng nghiệp, dạy nghề và GTVLTNTH tổ chức lớp tập huấn...