Tag: cán bộ

Đảng bộ huyện Nga Sơn nâng cao chất lượng tổ chức...

0
Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng (TCCSÐ) và đội ngũ cán bộ, đảng viên là điều kiện quan trọng quyết định...

Huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) chuẩn hóa đội ngũ cán bộ...

0
Những năm qua huyện Nga Sơn luôn chủ động xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên...

Huyện Nga Sơn quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng...

0
Trong những năm qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức luôn được Ban Thường vụ Huyện ủy Nga...

Huyện Nga Sơn: Quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt...

0
Xác định đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những biện pháp cơ bản góp phần nâng...

Huyện Nga Sơn quan tâm tiếp công dân, giải quyết đơn,...

0
Xác định công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo (KNTC) và kiến nghị của nhân dân có vai...

Long trọng buổi lễ giao quân đầu năm 2016 tại Nga...

0
Sáng nay thứ 5 ngày 25/02/2016 tại Sân vận động huyện Đảng bộ và nhân dân huyện Nga Sơn tổ chức lễ giao nhận...