Tag: camera an ninh

Hiệu quả mô hình “Camera với an ninh – trật tự”...

0
Được triển khai xây dựng từ cuối năm 2020, đến nay sau hơn 1 năm thực hiện, mô hình “Camera với an ninh -...

Hiệu quả mô hình “camera với an ninh trật tự” ở...

0
Thời gian qua, cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia phong trào bảo vệ...