Tag: camera

Hội nghị Sơ kết 2 năm thực hiện Đề án xây...

0
Sáng ngày 5/10/2022 huyện Nga Sơn tổ chức Hội nghị Sơ kết 2 năm thực hiện Đề án xây dựng lắp đặt hệ thống...