Tag: bồi dưỡng cán bộ

Huyện ủy Nga Sơn khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ,...

0
Sáng ngày 5/4/2019, tại Trung tâm Chính Trị huyện, Huyện ủy Nga Sơn phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa đã tổ...