Tag: bầu Thụy

Thanh Hóa: Bổ sung sân golf tại huyện Nga Sơn vào...

0
UBND tỉnh Thanh Hoá vừa có công văn chỉ đạo bổ sung sân golf tại huyện Nga Sơn vào Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa...