Tag: bất hợp pháp

Do gia tăng số lao động cư trú bất hợp pháp,...

0
Bộ Lao động thương binh và xã hội vừa chính thức công bố ngừng tiếp nhận lao động đi làm việc tại Hàn Quốc...