Tag: bảo tồn

Phê duyệt quy hoạch bảo tồn khu căn cứ Khởi nghĩa...

0
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị...