Tag: bảo hiểm y tế

Nhiều khó khăn trong huy động học sinh tham gia BHYT...

0
Theo thống kê của BHXH huyện Nga Sơn, năm học 2014 - 2015, tỷ lệ bao phủ BHYT trong nhóm học sinh mới chỉ...