Tag: bảo dưỡng

Khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo di tích lịch...

0
Xã Nga Hải, huyện Nga Sơn và Hội đồng gia tộc họ Nguyễn Bá vừa tổ chức khánh thành công trình tu bổ, tôn...