Tag: bác hồ

Học tập và làm theo Bác để xây dựng quê hương...

0
Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là sự kết tinh giữa giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc...