Tag: ba đình hà nội

Nơi xuất phát của “Ba Đình Hà Nội”

0
Ngày 2/9, tròn 74 năm nước Việt Nam độc lập. Và cũng ngày này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng đọc...