Tag: an sinh

MTTQ huyện Nga Sơn nhiều hoạt động vì an sinh xã...

0
Nhằm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, bên cạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các cuộc vận động, các...